voor deelname aan een VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE van zondag 17 tot zondag 24 augustus 2014 of van woensdag 20 tot zondag 24 augustus 2014 in de Folkshegeskoalle Schylgeralan op Terschelling
 

Evenals in vorige jaren zal ook tijdens deze retraite het contact met de natuur een belangrijke rol spelen in het meditatieproces. We willen nagaan in hoeverre de wederzijdse beïnvloeding van beoefening van meditatie en contact met de natuur een verdiepend effect op beide zal hebben. Voor zover nodig zullen daarvoor de nodige aanwijzingen worden gegeven.
Als het weer het toelaat gaan we voor het ontbijt naar het strand om daar aan de waterlijn alleen maar aanwezig te zijn en de verschillende onderdelen van de natuur in alle openheid op ons af te laten komen, wat yogaoefeningen te doen en loop- en zitmeditatie te beoefenen. Zitmeditatie met zicht op de zee, terwijl het strand zich ervoor leent op blote voeten loopmeditatie te doen.
Je zal worden uitgenodigd de middag zelf in te vullen op een manier die aansluit bij je meditatie-proces en waarvoor je de nodige aanwijzingen zal krijgen. Je kunt dat wandelend, zwemmend of misschien alleen maar zittend doen, je zoveel mogelijk openstellend voor de natuur om je heen en je laten inspireren door de stilte, de spontaniteit, de schoonheid en de vergankelijkheid in de natuur (bos, duin, strand en zee) en zo de meditatie laten plaatsvinden.

 

De maaltijden zullen vegetarisch zijn; tijdens het ontbijt kunnen we ons lunchpakket klaarmaken.
Naast loop- en zitmeditatie is er ruimte voor z.g.n. dhammatalks, gesprekken (interviews), yoga en mantra’s zingen.
Als ondersteuning van het meditatieproces proberen we binnenkomende prikkels van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Zo zullen we gedurende de gehele retraite het nobele stilzwijgen in acht nemen en niet lezen of schrijven.
We moeten er rekening mee houden dat in de eetzaal ook een andere groep aanwezig kan zijn, die dit nobele stilzwijgen niet in acht neemt. De uitdaging is om daar op een goede manier mee om te gaan.

 

Het centrum (de Volkshogeschool) is heel mooi gelegen midden in de natuur aan het weggetje, dat loopt van het plaatsje Hoorn naar het strand. We hebben daar een eigen (rond) gebouw tot onze beschikking. Het is iets meer dan 5 minuten fietsen en 10 tot 15 minuten lopen naar het strand. Naar Hoorn is de afstand iets minder.

 

We vertrekken op zondag 17 augustus (of woensdag 20 augustus) om 15.00 uur met de boot vanuit Harlingen naar Terschelling. Evenals vorige jaren kunnen we bij aankomst in West-Terschelling gezamenlijk een fiets huren en gezamenlijk naar het centrum fietsen. De bagage wordt dan in het centrum bezorgd. Natuurlijk is het ook mogelijk – voor wie dat liever doet – om de bus te nemen naar het centrum. Bij aankomst maken we gebruik van de avondmaaltijd, terwijl de retraite om 20.00 uur begint. De retraite eindigt op zondag na de lunch en we verlaten Terschelling met de boot van 17.30 uur. Eventueel eerder kan natuurlijk ook.
Er is een treinverbinding met Harlingen.
Voor het parkeren van de auto in Harlingen is er een speciaal terrein.

 

We hebben de beschikking over kort geleden gerenoveerde twee-persoonskamers met douche en toilet. De kosten voor de 7-daagse retraite bedragen € 620,- en voor de 4-daagse retraite € 358,-. Wanneer je graag mee wil doen maar de hoogte van het inschrijfbedrag is een belemmering, aarzel dan niet en neem contact op met 010-4672952.
In de bedragen zijn niet begrepen de kosten voor de boot, bus en huur voor de fiets.
Tot 1 juli hebben mensen die voor de hele week inschrijven voorrang; wanneer je het inschrijfformulier instuurt en € 200,- overmaakt wordt je voorlopig ingeschreven. Als je daarna voor 1 juli het resterende bedrag hebt overgemaakt wordt je definitief ingeschreven.
Wanneer je je opgeeft voor de 4-daagse retraite wordt er op 1 juli bekeken hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en krijg je bericht of je al of niet geplaatst kunt worden met zo nodig het verzoek het benodigde inschrijfbedrag over te maken.
Afhankelijk van het aantal deelnemers is het misschien mogelijk om een 1-persoonskamer te krijgen. Als je daar belangstelling voor hebt, geef dit aan op je aanmeldingsformulier en eventueel bijzonderheden die daartoe aanleiding zijn. De meerprijs bedraagt € 14,- per dag.

 

Voor deelname aan deze retraite is meditatie-ervaring vereist.

 

Definitieve inschrijving voor deze retraite vindt plaats door overmaking van het inschrijfbedrag op rek. NL98INGB0008122006 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie o.v.v. “Terschelling”. Wanneer de tenaamstelling van de rekening niet overeenkomt met de deelnemer dan ook deze naam vermelden. Inschrijving voor deze retraite vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het inschrijfbedrag.
Wil daarnaast het volledig ingevulde aanmeldingsformulier sturen naar: Ria van Puffelen, Glanerbeek 125, 8033 GB Zwolle of mvanpuffelen@planet.nl

 

Bij deze retraite zijn de algemene bepalingen van toepassing zoals deze vermeld staan op de website van de SIM (www.simsara.nl) en vanaf het septembernummer 2009 in de nieuwsbrief SIMsara. Aanbevolen wordt deze bepalingen door te lezen.

 

Vipassana- of Inzichts-meditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid, het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot. Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als yogaleraar heeft hij Vipassana-meditatie beoefend sedert 1983 o.l.v. oosterse en westerse leraren.
In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle begeleidt hij sedert 1992 groepen. Verder begeleidt hij retraites. Zie verder onder:  www.pannananda.nl

 

Zoals alle retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleidt op basis van dana (=donatie). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is uitsluitend bepaald door de direct te maken kosten; de begeleider krijgt slechts zijn reis- en verblijfkosten vergoed.
Aan het einde van de retraite is er gelegenheid dana te geven aan de begeleider.

 

Om enig idee te krijgen hoe deze retraite verloopt kun je de TV-uitzending bekijken, die de Boeddhistische Omroep Stichting op 18 februari 2007 heeft uitgezonden over de in juli 2006 gehouden retraite op Terschelling. Zie: klik onderaan de openingspagina van www.pannananda.nl of ga naar www.boeddhistischeomroep.nl en klik op: TV-archief

 

Na inschrijving ontvang je twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere bijzonderheden.
Verdere inlichtingen: via Ria van Puffelen: mvanpuffelen@planet.nl of tel. 038-4538952 (ev. 038-4656653).