PANNANANDA Centum voor yoga-meditatie
 

voor deelname aan een VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE van woensdag 7 t/m zondag 11 april 2021 (4 nachten)
in Zencentrum “Noorder Poort” te Wapserveen. Thema: ‘vertrouwen in wie je werkelijk bent’

 

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan een retraite van donderdag 7 tot zondag 11 april 2021.
De retraite begint op woensdag om 20.00 uur en zal op zondag om ongeveer 15.30 uur afgesloten worden en vindt plaats in het mooi gelegen Zencentrum “Noorder Poort” te Wapserveen.
De retraite wordt begeleid door Dingeman Boot.
Het programma omvat loop- en zitmeditatie, daarnaast meditatie-instructies, mindfulness yoga, mantra’s zingen, dhammavoordrachten en persoonlijk gesprekken (interviews). De retraite is erop gericht om tot versterkingvan het vertrouwen te komen. Maar er zal bijzondere aandacht worden besteed hoe belangrijk het is vertrouwen te hebben in wie je werkelijk bent om daarmee ook gemakkelijker los te kunnen laten wie en wat je niet bent.

Voor deze retraite is meditatie-ervaring vereist.

 

De kosten van deze retraite zijn € 265 voor een twee-persoons kamer en € 345 voor een één- persoons kamer. Omdat het aantal 1-persoons kamers beperkt is word je verzocht op het aanmeldingsformulier te vermelden als er speciale omstandigheden zijn waarom je een 1-persoons kamer wenst. Je hebt dan voorrang. Zijn er daarna nog 1-persoons kamers beschikbaar dan worden deze toegewezen aan de oudsten in leeftijd, voor zover daarvoor belangstelling is.
  
Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten een belemmering vormt, neem dan contact op met 038-4656653 of 06-43231483.
Als je wenst deel te nemen aan deze retraites word je verzocht bijgaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld toe te zenden aan: mvanpuffelen@planet.nl of Ria van Puffelen  Glanerbeek 125  8033 GB Zwolle.
 Daarnaast word je verzocht het deelnamebedrag voor de retraite over te maken op rek. nr. NL51ABNA0485103141  t.n.v.  D.J. Boot o.v.v.  retr. april. Wil zo vriendelijk zijn daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomt met de tenaamstelling van de rekening. Als het inschrijfbedrag is overgemaakt word je definitief ingeschreven.
Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betaling van het inschrijfbedrag.

Wanneer ten tijde van deze retraite de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog steeds gelden kan wellicht alleen gebruik gemaakt worden van een 1-persoonskamer. Hiervoor geldt dan het tarief voor een 2-persoonskamer + een toeslag.

 

De maaltijden zijn vegetarisch.

 

Ter ondersteuning van het meditatieproces wordt de retraite in stilte doorgebracht Verder wordt gevraagd tijdens de retraite niet te lezen of te schrijven.

 

In het Zencentrum wordt verwacht dat de deelnemers na het ontbijt 50 minuten werkmeditatie beoefenen.

 

Vipassana- of inzichts-meditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid (aandacht), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt. Je komt zo tot verdieping van inzichten (wijsheid) en omdat het beoefenen van Vipassanameditatie ook een zuiveringsproces is, leidt dit tot innerlijke vrede.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot. Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als
yogaleraar beoefent hij Vipassana-meditatie sedert 1983 en heeft in deze periode langere tijd gemediteerd o.l.v. Oosterse en Westerse leraren. In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle, begeleidde hij van 1992 tot 2012 groepen en gaf hij cursussen yoga-meditatie. Zie verder www.pannananda.nl en www.vipassana-meditatie.nu

 

Zoals de retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (vrijgevigheid). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is bepaald door de direct te maken kosten; de begeleider krijgt slechts zijn reis- en verblijfkosten vergoed. Aan het einde van de retraite word je uitgenodigd om ook vrijgevigheid te beoefenen en is er gelegenheid dana te geven aan de begeleider.

 

Bij aanmelding ontvang je ongeveer twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere bijzonderheden.
Inlichtingen: mvanpuffelen@planet.nl  of 038-4538952  (ev. 038-4656653)

 

Bij annulering van de retraite een week of langer voor datum van aanvang zal het inschrijfgeld, verminderd met
 25 euro, teruggestort worden. Bij annulering binnen één week voor aanvang is het volledige retraitebedrag verschuldigd.