voor deelname aan een VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE van zondag 8 tot zondag 15 augustus 2021 in de Volkshogeschool op Terschelling. THEMA: DE NATUUR ALS MIJN MEDITATIELERAAR
 

Evenals in vorige jaren zal ook tijdens deze retraite het contact met de natuur een belangrijke rol spelen in het meditatieproces. We willen nagaan in hoeverre we de natuur als onze meditatieleraar kunnen gaan ervaren en daarmee een verdiepend effect op ons meditatieproces zullen ondergaan. Voor zover nodig zullen daarbij de nodige aanwijzingen worden gegeven.
Als het weer het toelaat gaan we voor het ontbijt naar het strand om daar aan de waterlijn alleen maar aanwezig te zijn en de verschillende onderdelen van de natuur in alle openheid op ons af te laten komen, yogaoefeningen te doen en loop- en zitmeditatie te beoefenen. Zitmeditatie met zicht op de zee, terwijl het strand zich ervoor leent op blote voeten loopmeditatie te doen.
 
Je wordt uitgenodigd de middag zelf in te vullen op een manier die aansluit bij je meditatie-proces en waarvoor je de nodige aanwijzingen zal krijgen. We trekken er individueel op uit en je   kunt dat lopend, zittend of beide doen. Je probeert daarbij zoveel mogelijk je open te stellen voor de natuur om je heen en je te laten inspireren door de stilte, de spontaniteit, de schoonheid en de vergankelijkheid in de natuur (bos, duin, strand, ruimte en zee) en zo, de natuur gebruikend als spiegel, het meditatieproces op een natuurlijke wijze te laten plaatsvinden.

Verder vermeldt het programma: het beoefenen van loop- en zitmeditatie, het zingen van mantra’s, persoonlijke gesprekken (interviews) en dagelijks is er een dhammalezing.

 

De maaltijden zijn vegetarisch; tijdens het ontbijt kunnen we ons lunchpakket klaarmaken.
Naast loop- en zitmeditatie is er ruimte voor dhammavoordrachten, persoonlijke gesprekken (interviews), yoga en mantra’s zingen. Iedere dag wordt ook metta-meditatie beoefend.
Als ondersteuning van het meditatieproces proberen we binnenkomende prikkels van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Daarom zullen we gedurende de gehele retraite het nobele stilzwijgen in acht nemen en niet lezen, schrijven of met ons mobieltje bezig zijn.

We moeten er rekening mee houden dat in de eetzaal ook een andere groep aanwezig kan zijn, die dit nobele stilzwijgen niet in acht neemt. De uitdaging is om daar op een goede manier mee om te gaan.

 

Het centrum (de Volkshogeschool) is heel mooi gelegen midden in de natuur aan het weggetje, dat loopt van het plaatsje Hoorn naar het strand. We hebben daar een eigen (rond) gebouw tot onze beschikking. Het is iets meer dan 5 minuten fietsen en 10 tot 15 minuten lopen naar het strand. Naar Hoorn is de afstand iets minder.

 

We vertrekken op zondag 8 augustus om 15.00 uur met de boot vanuit Harlingen naar Terschelling. Zorg dat je er op tijd bent; de boot vertrekt stipt op tijd. We wachten op elkaar rechts van de ingang van het gebouw waar je de tickets koopt; vandaar gaan we om 14.45 uur naar de boot. Evenals vorige jaren kunnen we bij aankomst in West-Terschelling gezamenlijk  fietsen huren (die door ons gereserveerd worden) en gezamenlijk naar het centrum fietsen. De bagage wordt dan in het centrum bezorgd. Natuurlijk is het ook mogelijk – voor wie dat liever doet – om de bus te nemen naar het centrum en dan in Hoorn een fiets huren. Bij aankomst maken we gebruik van de avondmaaltijd, terwijl de retraite om 20.00 uur begint. De retraite eindigt op zondag na de lunch en we verlaten Terschelling met de boot van 17.30 uur. Eventueel eerder kan natuurlijk ook. Later een vertrektijd wijzigen kan telefonisch heel gemakkelijk.
Er is een treinverbinding met Harlingen; het station is vlakbij de plaats waar de boot vertrekt.
Voor het parkeren van de auto in Harlingen is er een speciaal terrein. Van daar loop je in ca 10 minuten naar de boot.

 

We hebben de beschikking over gerenoveerde twee-persoonskamers met douche en toilet. De kosten voor deze weekretraite bedragen € 710 voor een 2-persoonskamer en € 855 voor een 1-persoonskamer.. De Volkshogeschool heeft een prijsverhoging doorgevoerd. Na onderling overleg krijgen we als avondmaaltijd nu een hoofdmenu in buffetvorm aangeboden, waardoor we de prijsverhoging hebben kunnen beperken. Omdat de mogelijkheden voor een 1-persoons kamer wellicht beperkt zijn word je gevraagd om, wanneer daar sprake van is, op je aanmeldingsformulier aan te geven welke bijzonderheden er zijn waarom je een
1-persoonskamer wenst.

Wanneer je graag mee wil doen maar de hoogte van het inschrijfbedrag is een belemmering, aarzel dan niet en neem contact op met penningmeester@simsara.nl.
In de bedragen zijn niet begrepen de kosten voor de boot en huur voor de fiets.

Wanneer je het inschrijfformulier volledig ingevuld stuurt naar Ria van Puffelen Glanerbeek 125,  8033 GB Zwolle of mailt naar mvanpuffelen@planet.nl en € 200 overmaakt word je voorlopig ingeschreven. Als je daarna voor 1 juli a.s. het resterende bedrag overmaakt word je definitief ingeschreven.

 

Voor deelname aan deze retraite is voldoende ervaring met de beoefening van meditatie vereist.

 

Definitieve inschrijving voor deze retraite vindt plaats door overmaking van het inschrijfbedrag op rek. NL72TRIO0338469087 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie o.v.v. ‘Terschelling aug.’ Wanneer de tenaamstelling van de rekening niet overeenkomt met de deelnemer dan ook deze naam vermelden. Inschrijving voor deze retraite vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het gehele inschrijfbedrag.

 

Bij deze retraite zijn de algemene bepalingen (waaronder de annuleringsvoorwaarden) van toepassing zoals deze vermeld staan op de website van de SIM (www.simsara.nl) en in de nieuwsbrief SIMsara. Aanbevolen wordt deze bepalingen door te lezen.

 

Vipassana- of inzichtsmeditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid (gewaar zijn), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot. Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als yogaleraar beoefent hij Vipassana-meditatie sedert 1983 o.l.v. oosterse en westerse leraren.
In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle begeleidde hij van 1992 tot 2012 groepen. Verder begeleidt hij retraites en maandelijks een satsang. Zie verder onder www.pannananda.nl en www.vipassana.nu

 

Zoals alle retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (vrijgevigheid). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is uitsluitend bepaald door de direct te maken kosten; de begeleider krijgt slechts zijn reis- en verblijfkosten vergoed.
Aan het einde van de retraite is er gelegenheid ook vrijgevigheid te beoefenen en dana te geven aan de begeleider.

 

Om enig idee te krijgen hoe deze retraite verloopt kun je de TV-uitzending bekijken, die de Boeddhistische Omroep Stichting op 18 februari 2007 heeft uitgezonden over de in juli 2006 gehouden retraite op Terschelling. Zie: klik onderaan de openingspagina van www.pannananda.nl of ga naar www.boeddhistischeomroep.nl en klik op: TV-archief

 

Na inschrijving ontvang je ca drie weken voor het begin van de retraite een brief met nadere bijzonderheden. Verdere inlichtingen: Ria van Puffelen: mvanpuffelen@planet.nl of tel. 038-4538952 (ev. 038-4656653).