PANNANANDA Centum voor yoga-meditatie
 

voor deelname Vipassana meditatie retraite van woensdag 21 t/m maandag 26 juli 2021 in ‘Meeuwenveen’ te Havelte. Thema: ‘Komen tot jezelf’.

 

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan een retraite van woensdag 21 tot maandag 26 juli 2021            (5 etmalen).
De retraite begint op woensdag om 20.00 uur en zal op maandag om ongeveer 15.30 uur afgesloten worden en vindt plaats in het centrum ‘Meeuwenveen’ te Havelte (iets ten noorden van Meppel). Thema: ‘Komen tot jezelf’.

De retraite wordt begeleid door Dingeman Boot.
Het programma omvat loop- en zitmeditatie, daarnaast meditatie-instructies, mindfulness yoga, mantra’s zingen, dhammalezingen en persoonlijke gesprekken (interviews).
Voor deze retraite is meditatie-ervaring vereist.

 

De kosten van deze retraite zijn 395 euro voor een 2-persoons kamer en 470 euro voor een 1-persoons kamer. Omdat het niet helemaal zeker is dat iedereen die dat wenst een 1-persoons kamer kan krijgen wordt je gevraagd aan te geven wanneer er speciale reden is waarom je een 1-persoons kamer wenst.
  
Als je graag mee wilt doen en je hebt meditatie-ervaring, maar de hoogte van de deelnamekosten een belemmering vormt, neem dan contact op met Dingeman Boot tel. 038-4656653.

Als je wenst deel te nemen aan deze retraite word je verzocht bijgaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld toe te zenden aan mvanpuffelen@planet.nl of naar Ria van Puffelen, Glanerbeek 125, 8033 GB Zwolle.
 Daarnaast word je verzocht het deelnamebedrag voor de retraite over te maken op rek. NL51ABNA0485103141 tnv D,J, Boot. Wil zo vriendelijk zijn daarbij je naam te vermelden wanneer deze niet overeenkomt met de tenaamstelling van de rekening. Als het inschrijfbedrag is overgemaakt word je definitief ingeschreven.

Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betaling van het inschrijfbedrag.

 

De maaltijden zijn vegetarisch.

 

Ter ondersteuning van het meditatieproces wordt de retraite in stilte doorgebracht Verder wordt gevraagd tijdens de retraite niet te lezen, te schrijven of een mobiele telefoon te gebruiken.

 

In het centrum wordt verwacht dat de deelnemers dagelijks wat werkmeditatie beoefenen zoals het helpen bij de afwas.

 

Vipassana- of inzichts-meditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid (aandacht), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt. Je komt zo tot verdieping van inzichten (wijsheid) en omdat het het beoefenen van Vipassanameditatie ook een zuiveringsproces is, leidt dit tot innerlijke vrede.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot. Hij is oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als yogaleraar en beoefent Vipassana-meditatie sedert 1983. Hij heeft in deze periode langere tijd gemediteerd o.l.v. Oosterse en Westerse leraren. In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle, begeleidde hij van 1992 tot 2012 groepen. Sedert 1997 begeleidt hij retraites.

 

Zoals de retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (vrijgevigheid). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is bepaald door de direct te maken kosten; de begeleider krijgt slechts zijn reis- en verblijfkosten vergoed. Aan het einde van de retraite word je uitgenodigd om ook vrijgevigheid te beoefenen en is er gelegenheid dana te geven aan de begeleider.

 

Bij aanmelding ontvang je ongeveer twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere bijzonderheden.
Inlichtingen: info@vihara.nl of info@vihara.nl

 

Bij annulering van de retraite een week of langer voor datum van aanvang zal het inschrijfgeld, verminderd met
 25 euro, teruggestort worden. Bij annulering binnen één week voor aanvang is het volledige retraitebedrag verschuldigd.