voor deelname aan een VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE van zondag 6 tot zondag 13 augustus 2023 in de Volkshogeschool op Terschelling. THEMA: DE NATUUR ALS MIJN MEDITATIELERAAR
 

Evenals in vorige jaren zal ook tijdens deze retraite het contact met de natuur een belangrijke rol spelen in het meditatieproces. We willen nagaan in hoeverre we de natuur als onze meditatieleraar kunnen gaan ervaren en daarmee een verdiepend effect op ons meditatieproces zullen ondergaan. Voor zover nodig zullen daarbij de nodige aanwijzingen worden gegeven.
Als het weer het toelaat gaan we voor het ontbijt naar het strand om daar aan de waterlijn alleen maar aanwezig te zijn en de verschillende onderdelen van de natuur in alle openheid op ons af te laten komen, yogaoefeningen te doen en loop- en zitmeditatie te beoefenen. Zitmeditatie met zicht op de zee, terwijl het strand zich ervoor leent op blote voeten loopmeditatie te doen.
 
Je wordt uitgenodigd de middag zelf in te vullen op een manier die aansluit bij je meditatie-proces en waarvoor je de nodige aanwijzingen zal krijgen. We trekken er individueel op uit en je   kunt dat lopend, zittend of beide doen. Je probeert daarbij zoveel mogelijk je open te stellen voor de natuur om je heen en je te laten inspireren door de stilte, de spontaniteit, de schoonheid en de vergankelijkheid in de natuur (bos, duin, strand, ruimte en zee) en zo, de natuur gebruikend als spiegel, het meditatieproces op een natuurlijke wijze te laten plaatsvinden.

 
CORONA

Afhankelijk van de situatie en de dan geldende richtlijnen kan – naast het bezit van een QR-code - voor deelname aan de retraite  van iedere deelnemere een negatieve coronatest worden gevraagd, afgenomen binnen 24 uur voor het begin van de retraite.

 

De maaltijden zijn vegetarisch; tijdens het ontbijt kunnen we ons lunchpakket klaarmaken.
Naast loop- en zitmeditatie is er ruimte voor dhammavoordrachten, persoonlijke gesprekken (interviews), meditatie-instructies, yoga en mantra’s zingen. Iedere dag wordt ook metta-meditatie beoefend.
Als ondersteuning van het meditatieproces proberen we binnenkomende prikkels van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Daarom zullen we gedurende de gehele retraite het nobele stilzwijgen in acht nemen, niet lezen, schrijven of gebruik maken van mobiele telefoon.
We moeten er rekening mee houden dat in de eetzaal ook een andere groep aanwezig kan zijn, die dit nobele stilzwijgen niet in acht neemt. De uitdaging is om daar op een goede manier mee om te gaan.

 

Het centrum (de Volkshogeschool) is heel mooi gelegen midden in de natuur aan het weggetje, dat loopt van het plaatsje Hoorn naar het strand. We hebben daar een eigen (rond) gebouw tot onze beschikking. Het is iets meer dan 5 minuten fietsen en 10 tot 15 minuten lopen naar het strand. Naar Hoorn is de afstand iets minder.

 

We vertrekken op zondag 6 augustus om 15.00 uur met de boot vanuit Harlingen naar Terschelling. Evenals vorige jaren kunnen we bij aankomst in West-Terschelling gezamenlijk  fietsen huren (die door ons gereserveerd worden) en gezamenlijk naar het centrum fietsen. De bagage wordt dan in het centrum bezorgd. Bij aankomst maken we gebruik van de avondmaaltijd, terwijl de retraite om 20.00 uur begint. De retraite eindigt op zondag na de lunch en we verlaten Terschelling met de boot van 17.30 uur. Eventueel eerder kan natuurlijk ook. Later een vertrektijd wijzigen kan telefonisch heel gemakkelijk.
Er is een treinverbinding met Harlingen; het station is vlakbij de plaats waar de boot vertrekt.
Voor het parkeren van de auto in Harlingen is er een speciaal terrein. Van daar loop je in ca 10 minuten naar de boot.

 

We hebben de beschikking over gerenoveerde en nieuwe kamers met douche en toilet. De kosten voor een 1-persoons kamer bedragen € 895. De kosten voor een 2-persoons kamer bedragen € 755
 Als je een speciaal diëet wenst wordt daarvoor door het centrum € 35 extra berekend. Graag dit bedrag tegelijk met het eindbedrag overmaken. Voor een eenvoudige aanpassing, bijv. een hazelnootallergie, worden geen extra kosten berekend.
In de bedragen zijn niet begrepen de kosten voor de boot en huur voor de fiets.
Wanneer je graag mee wil doen maar de hoogte van het inschrijfbedrag een belemmering is, aarzel dan niet en neem contact op met 038-4656653

Wanneer je het inschrijfformulier volledig ingevuld stuurt naar Richard Schol richardschol74@gmail.com  of naar Groenling 29,  3853 DT Ermelo en € 200 overmaakt op rek NL83ASNB0925419923 tnv D.J. Boot met de mededeling ‘retr aug’word je voorlopig ingeschreven. Als de tenaamstelling van de rekening niet overeenkomt met de deelnemende persoon word je verzocht deze naam extra te vermelden. Als je daarna voor 15 juni as het resterende deel van het inschrijfbedrag overmaakt word je definitief ingeschreven.

Inschrijving voor deze retraite vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het gehele inschrijfbedrag.

 

Voor deelname aan deze retraite is voldoende ervaring met de beoefening van meditatie vereist.
Je wordt verzocht op het aanmeldingsformulier ook te vermelden in hoeverre je dagelijks mediteert.

 

Bij deze retraite zijn de algemene bepalingen (waaronder de annuleringsvoorwaarden) van toepassing zoals deze vermeld staan op de website van de SIM (www.simsara.nl) en in de nieuwsbrief SIMsara. Aanbevolen wordt deze bepalingen door te lezen.

 

Vipassana- of inzichtsmeditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid (gewaar zijn), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt.

 

De retraite zal worden begeleid door Dingeman Boot. Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als yogaleraar beoefent hij Vipassana-meditatie sedert 1983 o.l.v. oosterse en westerse leraren.
In Birma was hij gedurende 14 maanden Boeddhistisch monnik. In “Pannananda”, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle begeleidde hij van 1992 tot 2012 groepen. Verder begeleidt hij retraites en maandelijks een satsang. Zie verder onder www.pannananda.nl en www.vipassana.nu

 

Zoals alle retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (vrijgevigheid). Vanuit de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is uitsluitend bepaald door de direct te maken kosten; de begeleider krijgt slechts zijn reis- en verblijfkosten vergoed.
Aan het einde van de retraite is er gelegenheid ook vrijgevigheid te beoefenen en dana te geven aan de begeleider.

 

Om enig idee te krijgen hoe deze retraite verloopt kun je de TV-uitzending bekijken, die de Boeddhistische Omroep Stichting op 18 februari 2007 heeft uitgezonden over de in juli 2006 gehouden retraite op Terschelling. Zie: klik onderaan de openingspagina van www.pannananda.nl of ga naar www.boeddhistischeomroep.nl en klik op: TV-archief

 

Na inschrijving ontvang je ca drie weken voor het begin van de retraite een mail met nadere bijzonderheden. Verdere inlichtingen: Richard Schol  richardschol@gmail.com of 06-54928327 (ev 038-4656653)