dana (vrijgevigheid)

Dana betekent vrijgevigheid en kan betrekking hebben op materiële zaken, maar b.v. ook   aandacht en tijd die je aan de ander besteedt. Waarom onderricht van de dhamma aanbieden op basis van dana? De Boeddha heeft in de 45 jaar dat hij zijn onderricht aanbood dit altijd gedaan op basis van dana. Hij vroeg daar geen geld voor. Wederkerig boden de mensen die zijn onderricht ontvingen de Boeddha en zijn monniken dana aan in de vorm van eten, drinken, kleding, medicijnen en onderdak. Deze traditie is thans nog springlevend in de Boeddhistische landen in het Oosten.

Van dana kun je de volgende positieve aspecten noemen.

Van de dhamma (het onderricht van de Boeddha) wordt wel gezegd, dat die te kostbaar is om daar geld voor te vragen.
                               
Het is een mooie manier om iemand iets aan te bieden als uitdrukking van liefde en verbondenheid.  Liefde (metta) en verbondenheid zijn kostbare vruchten van het meditatieproces.

Bij de beoefening van dana kan iedereen zo bijdragen naar draagkracht.

Het beoefenen van Vipassana meditatie is een proces van loslaten. De beoefening van dana is ook een oefening in loslaten en vormt een tegenkracht van begeerte en hebzucht en zo een steun in je meditatieproces.

Het beoefenen van dana is een mooie manier om je dankbaarheid en waardering  tot uidrukking te brengen voor het genoten onderricht jegens de begeleider.

Veelal vormt de dana een onderdeel voor het levensonderhoud van de begeleider.

Daarnaast is het belangrijk dat de begeleider verkregen dana kan gebruiken voor het volgen van retraites en studiebijeenkomsten om zo tot een verdere verdieping van zijn/haar meditatieproces en inzichten te kunnen komen.

Wat is dana niet: een fooi

Lees hier een artikel over dana zoals is gepubliceerd in het Boeddhistisch magazine “Vorm en Leegte” en in de SIMsara.